Reader Comments

Tuy nhiên cũng có vài bất lợi, Màng chống thấm HDPE có tính thấm O2

by La Tien (2017-09-25)


Tuy nhiên cũng có vài bất lợi, Màng chống thấm HDPE có tính thấm O2 khá cao, tính ngăn cản mùi hương bị giới hạn, tính kháng mỡ khá thấp, nhất là đối với LDPE. Khi PE được biến đổi không đúng, ví dụ như đun ở nhiệt độ quá cao, sẽ cho mùi khó chịu. Một vài thiết bị đóng gói không hoạt động tốt với Màng chống thấm HDPE bởi nó có độ cứng khá thấp.PE chỉ trong suốt khi nó được làm lạnh nhanh sau khi đun, tính trong suốt này do cấu trúc dạng tinh thể. Trong các trường hợp khác Màng chống thấm HDPE có màu hơi đục sữa. PE được dùng nhiều trong quy trình đun màng mỏng rồi biến đổi thành màng bọc, túi và bao tải. Nó cũng được đùn ra dưới dạng phủ lên lớp giấy hoặc giấy bìa và nó cũng là vật liệu được biến đổi nhiều nhất thành chai, lọ…Ứng dụng quan trọng nhất của PE là làm các loại nắp khác nhau. Tính trơ của PE cũng được chú ý đến https://about.me/mangchongthamhdpe

Từ khóa:

Màng chống thấm HDPE

Màng HDPE

Bạt lót hồ tôm

Bạt HDPE